Честито на Петя Баберкова , тя печели нашата голяма награда Кухненски робот Kenwood KMX750AR

Великденското пазаруване в магазина на evoo.bg донася още 9 награди - Внимателно подбраните сетове с любими продукти от нашата селекция. 

"Кутията на EVOO (L)" печелят:
Христомира Йорданова
Дарина Митева
Сашка Савова
Лилия Айман
Светлана Профирова

"Кутията на EVOO (M)" печелят:
Михаил Речников
Божидар Божков
Йовка Иванова
Низел Велиева

Скоро ще се свържем с всички победители. 

Нашата мисия остава да ви предлагаме само внимателна селекция подбрани продукти, за които гарантираме за качеството и произхода. 

Благодарим Ви, че ни се доверявате!

Наградите

Кухненски робот KENWOOD

Идеалният помощник в кухнята. Ако сте запален кулинар, кухненския робот Kenwood kMix KMX750AR ще бъде истински помощник за много по-бързо приготвяне на храната и за изпробване на голямо разнообразие от техники за готвене

Кутията на EVOO (L)

Внимателно подбран сет от премиум продукти за всеки вкус. Всеки продукт е с доказано качество и лично проверен от нашите експерти.

Научи повече

Кутията на EVOO (M)

Това e внимателно подбран сет от премиум продукти за всеки вкус. Всеки продукт е с доказано качество и лично проверен от нашите експерти.

Научи повече

Условия

Условия за провеждане и участие в играта “Великден 2024”

I. Общи Условия
 1. Настоящите правила уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта на EVOO Bulgaria “ Великден 2024”.
 2. Организатор на играта и администратор на лични данни, които се предоставят от участниците в хода на томболата, е “Циркус Новас Пелус” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията е ЕИК 205864787, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 42.
 II. Период на провеждане на играта
 1. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 18.03.2024 г. до 23:59 часа на 08.05.2024 г.
 2. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
III. Право на участие
 1. Право на участие в играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на служители на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица взели участие в организацията и провеждането на играта. Юридически лица нямат право на участие в играта.
 2. В играта участват само потребители, които са направили валидна поръчка чрез онлайн магазина и са я получили. Не се допускат до участие потребители, които са извършили поръчка по описания по-горе ред, но в последствие са отказали нейното получаване.
 3. За валидна поръчка се счита всяка покупка на продукт/продутки от онлайн магазина, която в последствие е получена и платена от потребителя.
 4. Участие в играта е възможно само при спазване на настоящите правила.
 5. С участието си в играта потребителят изрично се съгласява, че приема настоящите правила и ще ги спазва. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта.
 6. С приемане на настоящите правила потребителят се съгласява с обработване на личните му данни съгласно условията, посочени в политиката за защита на лични данни, достъпна тук.
 7. С участието си в тази игра потребителите разбират, че настоящите правила имат силата на сключен договор между страните и приемат изцяло условията за участие, определяне на печеливши и предоставяне на награди.
  7. В периода на провеждане на играта всеки потребител може да прекрати участието си, като изпрати имейл на onlinesales@evoo.bg от имейла, с който е участвал. По този начин се прекратява договора между него/нея и Организатора.
IV. Условия за участие
 1. За да участва в играта, потребителят трябва в рамките на периода на провеждане да направи валидна поръчка на продукти чрез сайта ни evoo.bg на стойност над 50 лв.
 2. В периода на играта всеки потребител може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една направена и получена валидна поръчка участва само веднъж, т.е за всяко допълнително участие е необходима нова валидна поръчка.
V. Отстраняване от участие
 1. Организаторът има право да отстрани от участие в играта потребителите, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията нужна за регистрация на поръчка.
VI. Награди
 1. С регистрацията си в играта и при съобразяване на реда и условията по т.7 от раздел III и т.1 от раздел IV по-горе потребителят може да спечели една от следните награди:
 • Първа награда - кухненски робот KenWOOD 
 • 4 бр. - Кутията на EVOO (M)
 • 5 бр. - Кутията на EVOO L()
VII. Определяне на печеливши потребители
 1. Определянето на печеливши потребители за посочените по-горе награди ще се извърши на 17.05.2024 г. на случаен принцип измежду всички регистрирали потребители в рамките на периода на играта.
VIII. Ограничаване на отговорността
 1. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в играта и които са възникнали по вина на Организатора.
 2. Организатора не носи гаранционна отговорност, за която и да е награда, като така се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.
 3. Организаторът има право да прекрати играта, както и да изменя правилата по всяко време като обяви това по подходящ начин. В тези случай не се дължи компенсация на потребителите.
 4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с потребители, които не са спечелили.
 5. Всички потребители поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта.
 6. Потребителите, които не спазват настоящите правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото за участие в играта.
IX. Получаване на награда
 1. Организаторът изпраща наградите в срок от 5 работни дни след като бъдат изтеглени печелившите и са потвърдени техните данни за доставка. 
 2. Разходите за доставката са за сметка на Организатора.